Skip to main content

Every good news story begins with “we’re thrilled to announce…”

Today, we really are thrilled to announce that CCHA has achieved Standard for both Governance and Financial Viability for our Interim Regulatory Judgement!

If you’d like to read more information on the regulation of Registered Social Landlords (RSLs), please click here

 


 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cardiff Community Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: June 2021

  • Governance (including tenant services) – Standard (March 2020 judgement confirmed)
  • Financial Viability – Standard (March 2020 judgement confirmed)

Read the guide to Interim Judgements

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: June 2021.

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i gadarnhau)
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i gadarnhau)

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim i gael rhagor o wybodaeth.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++